Johtajien ja esimiesten itsetietoisuus -tutkimus

Business People Green Business Success Outdoors Concept

Sari Laineen väitöskirja käsittelee itsetietoisuutta, sen merkitystä ja kehittämistä työelämässä. Tutkimuksella halutaan kasvattaa ymmärrystä itsetietoisuuden vaikutuksista, kehittämismahdollisuuksista ja ilmiöstä kokonaisuudessaan organisaatiokontekstissa.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu laajan itsetietoisuuden vaikuttavan huomattavan myönteisesti ja moniulotteisesti henkilöiden toimintaan, mutta huolimatta kasvaneesta kiinnostuksesta sen kehittämistä on tutkittu hyvin vähän. Myös organisaatioiden toiminnan tehostamisen kannalta olisi oleellista ymmärtää itsetietoisuuden vaikutuksia nykyistä paremmin. Erityisesti johtajuuden kehittämiseen tarvitaan ymmärrystä mahdollisuuksista kehittää johtajan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja itsesäätelyä.

Hanke on suunnattu niille yrityksille ja osallistujille, jotka haluavat katsoa tulevaisuuteen ja ovat kiinnostuneita omasta ja henkilöstönsä kehittymisestä pitkäjänteisesti. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten johtajat kokevat itsetietoisuuden vaikuttaneen heidän urapolkuunsa, valintoihinsa ja menestykseensä. Käytännössä tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää johtamisen ja organisaatioiden kehittämisvalmennusten, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja mahdollisesti rekrytoinnin suunnittelussa. Jatkotutkimusmahdollisuudet ovat laajat ja mielenkiintoiset Suomessa sekä kansainvälisesti.

Tutkimuksen käytännön toteutus ajoittuu vuoteen 2020. Tulosten ja aineiston
analysointi ja raportointi tapahtuu vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Etsimme hankkeelle yhteistyökumppaneiksi yrityksiä ja organisaatioita. Aluksi etsimme aiheesta kiinnostuneita johtotehtävissä toimivia tai esimiesasemassa olevia haastateltavaksi ja 8 -viikon valmennukseen. Kokoamme vuoden 2020 aikana teemasta Online -valmennuksen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen hankkeeseen rakentamaan tietoisempaa ja eettisempää organisaatiokulttuuria.

Sarin tutkimukselliseen ja kokemukselliseen tietoon pohjautuvan “Tietoisuustaidot. Miten saavutan kehon ja mielen tasapainon” -kirjan voit tilata täältä.

Sari Laine, tutkija (Turun kauppakorkeakoulu), KTM, kirjailija ja valmentaja
GSM 040 715 9366
sari@mindfulbusiness.fi
LinkedIn

IMG_8083