Johtajien ja esimiesten itsetietoisuus -tutkimus

Business People Green Business Success Outdoors Concept

Sari Laineen väitöskirja käsittelee itsensä johtamista ja itsetietoisuutta sekä niiden merkitystä työelämässä. Tutkimuksella halutaan kasvattaa ymmärrystä itsesäätelyn ja itsetietoisuuden vaikutuksista, kehittämismahdollisuuksista ja ilmiöstä kokonaisuudessaan organisaatiokontekstissa.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu laajan itsetietoisuuden vaikuttavan huomattavan myönteisesti ja moniulotteisesti henkilöiden toimintaan, mutta huolimatta kasvaneesta kiinnostuksesta sen kehittämistä on tutkittu hyvin vähän. Moni meistä yliarvioi oman itsetietoisuutensa tason. Tutkimusten mukaan vain n. 5 %:lla meistä on hyvä itsetietoisuus, mutta kuitenkin n. 95 % itse pitää itsetietoisuuttaan keskimääräistä parempana.

Organisaatioiden toiminnan tehostamisen kannalta olisi oleellista ymmärtää yksilön itsesäätelyn mahdollisuuksia ja itsetietoisuuden vaikutuksia nykyistä paremmin. Erityisesti johtajuuden kehittämisessä tämä ymmärrys on oleellista.

Hanke on suunnattu niille yrityksille ja osallistujille, jotka haluavat katsoa tulevaisuuteen ja ovat kiinnostuneita omasta ja henkilöstönsä kehittymisestä pitkäjänteisesti. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten johtajat kokevat itsetietoisuuden vaikuttaneen heidän urapolkuunsa, valintoihinsa ja menestykseensä. Käytännössä tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää johtamisen ja organisaatioiden kehittämisvalmennusten, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja mahdollisesti rekrytoinnin suunnittelussa. Jatkotutkimusmahdollisuudet ovat laajat ja mielenkiintoiset Suomessa sekä kansainvälisesti.

Tutkimuksen käytännön toteutus ajoittuu vuoteen 2021. Tulosten ja aineiston
analysointi ja raportointi tapahtuu vuosien 2022-2023 aikana.

Sarin voit pyytää kertomaan aiheista organisaatioosi. Lämpimästi tervetuloa mukaan herättämään keskustelua ja rakentamaan inhimillistä, tietoista, suvaitsevaa ja eettistä organisaatiokulttuuria.

Sarin tutkimukselliseen ja kokemukselliseen tietoon pohjautuvan “Tietoisuustaidot. Miten saavutan kehon ja mielen tasapainon” -kirjan voit tilata täältä.

Sari Laine, tutkija (Turun kauppakorkeakoulu), KTM, kirjailija ja valmentaja
GSM 040 715 9366
sari@mindfulbusiness.fi
LinkedIn

IMG_8083